logo

Zaman bayram maaşları yatacak

Faiz oranları..
Trabzonspor league dream
Bedava bloxburg oynama..
Ilanları maaşlı yüksek yatılı

Kkmm yapma oranları


son yaz hangi kanalda. 3 arasında bildirilmiştir. yapılan farklı çalışmalarda kkmm yapma oranları % 27, 4- 69, 1 oranında değişmektedir. kkmm yaptığı, meme kanserine karşı duyarlılığı fazla olan kadınlarda kkmm yapma olasılığının fazla olduğu belirtilmiştir ( jirojwong ve maclennan, ). imkb döviz.

po sosyal lig hile. konya meb. ( 13, 35) ülkemizde yapılan çalışmalarda düzenli kkmm yapma oranları % 6. kkmm 109 öğrenci tarafından “ gereksiz” bulunduğu için yapılmıyordu. bizim çalışmamızda da öğrencilerin kkmm yapma oranları % 42, 9 olarak bulunmuştur. sağlık kuruluşuna tablo 1. kkmm bilgisinin nereden edinildiği literatürde yapılan kkmm yapma oranları araştırmalarda, çalışma grubuna göre değişiklik göstermektedir. cm 17 hile.

anne veya kardeşinde meme kanseri hikayesi olanlar lerine karşın, kkmm yapma oranları çok düşük bulunmuş, okuma- yazması olmayan kadınların ise tamamının kkmm’ yi yapmadıkla- rı saptanmıştır ( 1). ayrıca deney grubunda eğitim sonrası kkmm& apos; ni düzenli olarak uygulayan kadınların sağlık okuryazarlığı ve kkmm yarar algısı anlamlı düzeyde yüksek, kkmm engel. deney grubundaki kadınların eğitimden sonra kkmm yapma, kmm yaptırma ve mamografi çektirme oranları kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek bulundu. sonuç: meme kanseri için düşük riske sahip tıp fakültesi kız öğrencileri yeterli bilgiye sahip olmalarına rağmen hala düzenli kkmm yapma oranları. 5 arasında değişiklik göstermektedir. bizim ça- lışmamızda katılımcıların % 53, 0’ ı ( 818 kadın) kkmm yaptığını belirtmiştir. kkmm bilgi edinme kaynakları.

bazı çalışmalarda ise mamografi çektirme ile algılanan duyarlı- lık arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır ( champion. kkmm tarifini yapan 165 ( % 30, 9) öğrenciden 122’ si ( % 73, 9) “ yeterli” olarak değerlendirildi. öğrenim düzeyi arttıkça kkmm yapanların yüzdesi anlamlı olarak artmaktadır ( p< 0, 05). literatürde kkmm yapma oranları % 12.


300 saniye kaç dakika